na het maken van een haakse sjoelbak en een tiental oud-hollandse spellen voor een speeltuin in Kralingseveer, kwam dit bijzondere verzoek:

men wilde ’s zomers ijs gaan verkopen bij de ingang en vroeg of er een “ouderwetse” ijscokar gemaakt kon worden

er moest wel een vrieskist in kunnen

dat stelde wat eisen aan de materiaalkeuze

de pilaren zijn van beukenhout, de wielen van meranti en voor het plaatmateriaal is marine plywood gekozen

vanwege de vrieskist kon de as alleen bestaan uit twee delen en om deze reden het advies om de ijscokar bij stilstand altijd op extra blokjes te zetten (deze uiteraard bijgeleverd)

de ijscokar is een joint venture geworden tussen making creations en maatwerk meubelen


de haakse sjoelbak, enkele spellen en de aflevering in de speeltuin

het in elkaar zetten van de verschillende onderdelen vergde nogal wat ruimte

maar het resultaat in oud-hollandse kleuren mocht er zijn

soms waren vier handen meer dan welkom, zoals hier bij het monteren van de naaf in de wielen

de opengaande zijde voor het inrijden van de vrieskist

tijdens het vervoer op een aanhanger over de snelweg kregen we aardig wat reacties van medeweggebruikers